2016. december 4., vasárnap

Anna imádsága

1 Sámuel 2
Akkor Anna így imádkozott az Örökkévalóhoz:
„Szívem ujjong az Örökkévalóban,
    mert Istenem megerősített engem!
Nem hallgatok tovább,
    hanem diadalmasan nevetek ellenségeim fölött,
    az Örökkévaló szabadításának örvendezem!Nincs senki olyan szent, mint te, Örökkévaló!
    Sőt rajtad kívül senki sincs!
    Nincs más kőszikla, Istenünkhöz hasonló!
Ne szóljatok olyan kevélyen,
    ne mondjatok kérkedő szavakat,
mert mindentudó Isten az Örökkévaló,
    ő mérlegel minden tettet!
Eltöri a hatalmasok fegyverét,
    de megerősíti a botladozót.
Akik dúskáltak az ételben,
    béresnek szegődnek egy falat kenyérért.
Akik pedig éheztek,
    terített asztalhoz ülnek.
Aki meddő volt, hét fiút szül,
    a sokgyermekes asszony pedig magára marad.
Az Örökkévaló öl és megelevenít,
    a Seolba taszít, de fel is hoz onnét,
szegénnyé tesz és meggazdagít,
    megaláz és felmagasztal.
Felemeli a szegényt a porból,
    felkarolja a koldust a szemétdombról,
s fejedelmek mellé ülteti,
    dicsőség trónjára helyezi,
mert az Örökkévalóé az egész Föld,
    s annak minden tartóoszlopa,
    hiszen ő teremtette azokat.
Megőrzi hűségeseinek lépéseit,
    de a gonoszokat sötétségben pusztítja el,
mert saját erejével senki sem győzhet.
10 Az Örökkévaló ellenségei összetörnek,
    a Felséges haragjában mennydörög fölöttük az égben.
Az Örökkévaló ítéli meg az egész föld lakóit.
    Ő ad erőt királyának,
    megnöveli fölkentjének hatalmát.”

2016. november 28., hétfő

Isten szentjei…

…akiket elhívott, hogy szentek legyenek… (Róma 1:7; 1Kor. 1:2)
Miért voltak a szentek – szentek? Íme, egy egyszerű válasz:
Azért, mert derűsek voltak akkor, amikor nehéz volt jókedvűnek lenni.
Azért, mert türelmesek voltak akkor, amikor nehéz volt türelmesnek maradni.
Azért, mert továbbhaladtak előre akkor, amikor meg akartak állni.
Azért, mert csendben maradtak akkor, amikor pedig szólni akartak.
Azért, mert szeretetreméltóak voltak akkor, amikor bántóan tudtak volna viselkedni. 

2016. október 31., hétfő

23 Ha akkor valaki azt mondja nektek: »Nézzétek, itt a Messiás!«, vagy: »Ott van!« — ne higgyetek neki! 24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták lépnek fel, akik nagy csodákat és jeleket tesznek, hogy félrevezessék, ha lehet, még a választottakat is. 25 Emlékezzetek majd rá, hogy mindezt előre megmondtam!
26 Ha tehát valaki azt mondja nektek: »A Messiás a pusztában van!«, ne menjetek ki oda! Vagy ha ezt mondják: »A Messiás a belső szobában van!«, azt se higgyétek el! 27 Mert, amikor az Emberfia eljön, mindenki meg fogja látni őt! Olyan lesz, mint a villámlás az égen, amely kelettől nyugatig mindenhol látható.
Máté 24

Az abszolút "győztes" jelenleg A.C. Miller, aki Jézusnak mondja magát.

Magyar felirat bekapcsolása CC gombbal.


2016. október 28., péntek

Íme az Ember! (János 19:5)

„Nézd: az Ember!” – hangzott Pilátus gúnyolódása. A különböző korok azonban azóta is ezt teszik: Őreá tekintenek, és e látvány csak egyre dicsőségesebbé válik. Ahogy Krisztusra néznek, azt látják, hogy a töviskorona ragyogó aranykoronává változik, és félrevetett köntös úgy kezd el csillogni, mint azon öltözék, amit a megdicsőülés estéjén hordott. Lángokban szenvedő mártírok tudtak mosolyra fakadni, e látványnak örülve. Bűnösök fordultak egy új élet felé, ennek köszönhetően. Kisgyermekek tekintettek Őreá, és a mennyei otthon elmosódó emlékei újra felidéződtek bennük. Krisztus szent látványa felé vágyakozik az emberek szíve azóta is, szüntelenül. – Robert E. Speer (1867–1947)

Pintér Béla & Géza: CSAK TE

https://www.youtube.com/watch?v=2mf8P394Z0o

2016. szeptember 21., szerda

Sing a Little Louder


Énekelj kicsit hangosabban!
Szeretettel osztok meg egy megdöbbentő 12 perces videót, amely angol nyelvű ugyan, de aki megnézi, érteni fogja angoltudás nélkül is. Az idős férfi - akivel a film kezdődik - Jan de Bruin, holland barátom, az ő és felesége életét írtam meg "Láss túl a pusztán!" című legújabb könyvemben.
A film a náci holokauszt idején, Németországban játszódik, megtörtént eset. A vonat a kis gyülekezet előtt mindig 10 órakor halad el, de most megállt, és furcsa zajok szűrődtek ki belőle. A haláltáborba vitt zsidók jajkiáltásai. A gyülekezet pásztora zavarba jött, s hogy elterelje a gyülekezete figyelmét, egyre hangosabban prédikált. A gyülekezetben zavar támadt, de hogy a figyelmet és a fegyelmet fenntartsa, intett, hogy énekeljenek, bekapcsolódott a kórus is, és sorjában szép lassan a gyülekezet is éneklésbe kezdett. Miközben szólt a szent ének, teljesen elnyomták a nyomorultak jajkiáltását. Egyedül egy kisfiú szaladt ki a vagonokhoz. Ő volt gyerekként az idős férfi (a film elejéről), akit ma is gyötört álmában a múltnak a szörnyűségei, és visszaemlékezett arra, hogy milyen közömbös volt az akkori egyház a halálba menetelőket láttán.
A film címe magyarul: Énekelj kicsit hangosabban!
Jaj, ha az egyháztagság feltekeri a hangerőt, hogy elnyomja a mai nyomorultjaink jajkiáltásának hangját! Nagyon tanulságos a film, Isten mentsen meg bennünket, hogy hasonló vagy bármilyen gonoszságokhoz asszisztáljunk keresztényekként!

(Molnár Róbert)